راهنمای ارسال مقالات به گیم فیل

  • شما با ارسال این مقاله به ما ، تایید می کنید که تمام حقوق این نوشته متعلق به خودتان است و تا به حال در هیچ منبعی منتشر نشده است.
  • نویسنده با ارسال مقاله به تیم وبسایت گیم فیل عملا رضایت خود را برای هرگونه ویرایش و بهینه سازی مطلب ارسال شده توسط ما را اعلام می کند.
  • مطالب ارسالی باید فاقد هیچگونه تبلیغ برای ادارات و موسسات ، بک لینک و همچنین فروش محصول باشد.
  • لطفا تا جای امکان اصول نگارش را رعایت کنید.
  • درصورتی که مقاله شما شامل ویدیو ، تصویر و هرگونه فایل الحاقی ای است لینک آن را در مکان مورد نظر در مقاله ی خود قرار دهید.

 

This page is restricted. Please ورود to view this page.