معرفی weaphones : firearms simulator

معرفی weaphones : firearms simulator

کوتاه در مورد weaphones ™ : firearms simulator دوست دارید تفنگ داشته باشید؟ خب این مقدور نیست ، اما می توانید یک شبیه ساز آن را روی موبایل…