معرفی عنوان Despicable Me

معرفی عنوان Despicable Me

اگر برروی موبایل خود بازی میکنید و پیگیر بازی های خوبی که برای موبایلتان می آید هستید، بی شک نام استدیوی Gameloft را شنیده اید…

76